Yönetim Kurulu

Başkan - Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur

Başkan Yardımcısı - Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu

Sekreter - Psikolog Dr. Burcu Sevim

Sayman - Uzm. Psikolog Gülçin Şenyuva

Üye - Uzm. Dr. Berk Murat Ergün

Üye - Yrd. Doç. Dr. Gülay Oğuz

Üye - Yrd. Doç Dr. Çağdaş Öykü Memiş