Başlık Kaynak Özet Yayın Tarihi
Alkol Kullanım Bozuklukları ve TedavisiDoç. Dr. Mehmet Z. SungurAlkol Kullanım Bozuklukları ve Tedavisi 2008-07-25
ANKSİYETEDernekAnksiyete Bozukluğu Nedir?2008-01-01
BİLİŞSEL VE DAVRANIŞÇI TERAPİ İLE İLGİLİ YAYINLARDernek1995-2005 arası "Bilişsel, Davranışçı, Terapi" anahtar sözcükleri ile tarama yapılmıştır.2008-08-19
BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİLERİN GELİŞİM ÖYKÜSÜ: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI VE TEDAVİDE TERAPİST-DANIŞAN İLİŞKİSİNİN ROLÜProf. Dr. Mehmet Z. SungurBilişsel-davranışçı terapilerin gelişim öyküsü2008-07-26
Bulimiya Nervozada Bilişsel Davranışçı TedaviDoç. Dr. Fulya ManerFairburn’ un yaklaşımına göre kendilik ve özgüven yetersizliği kişinin biçim ve ağırlığı ile zihinsel aşırı uğraşmasına, bunun sonucu diyete başlamasına yol açmaktadır. Diyet yapma aşırı yemeye ve ardından da çıkarmaya neden olmaktadır. Cooper’ in kuramına göre bulimiya nervozanın gelişimine ilişkin ve devam ettirici etmenler belirlenmiştir. Gelişimine ilişkin etmenler olarak erken yaşlardaki olumsuz deneyimler olumsuz kendilik inanışlarına yol açmakta ve bu olumsuz inanışlarla baş etmek amacıyla şema telafi süreçleri gelişmektedir. Şemaları telafi etmek üzere diyet yapılmaya başlanır. Şemalar altta yatan değişik tipteki varsayımları aktive eder. Devam ettirici etmenler ise yemek yeme ile ilgili olumlu inanışlar, vücudun ağırlığı ve biçimiyle ilgili olumsuz inanışlar, izin verici düşünceler, kontrol edememe ile ilgili düşüncelerdir.2008-09-07
Bulimiya Nervozada Bilişsel Davranışçı Tedavi 2Doç. Dr. Fulya ManerBu yazı 1. Ulusal KDTD Kongresinde Uzmanla Buluşma’da Doç. Dr. Fulya Maner tarafından aktarılmıştır.2008-09-07
CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARIDoç. Dr. Mehmet Z. SungurCinsel İşlev Bozukluklukları2008-07-26
CİNSELLİK- CİNSEL İŞLEVLER VE CİNSEL YAŞAMDoç. Dr. Mehmet Z. SungurCİNSEL İŞLEVLER VE CİNSEL YAŞAM2008-07-26
DEĞİŞİM VE DAVRANIŞIN BELİRLEYİCİLERİDoç. Dr. Mehmet Z. SungurDEĞİŞİM VE DAVRANIŞIN BELİRLEYİCİLERİ2008-07-26
ÇOCUK VE ERGENLERDE BİLİŞSEL TERAPİLERM. Hakan Türkçapar, Mehmet Z. Sungur, Asena AkdemirÇOCUK VE ERGENLERDE BİLİŞSEL TERAPİLER2008-07-26
KADINDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARIPsikolog Dr. Nur Velidedeoğlu KavuncuKadınların cinsellikle ilgili tutum ve davranışlarına ilişkin çok hızlı değişmeler gözlenmektedir.2004-04-01
KDT – KONFERANSLAR--Konferans-1; Mehmet Zihni Sungur Psikoterapide Alarmlar ve KDT’nin Budizm Yanısıra Sufizmden Öğrenebilecekleri Konferans-2; Tammie Ronen Doğrudan Çocuklarla Yapılan ve Çocuğa Yönelik Terapiler: Bir Bilişsel-Gelişimsel Terapi Modeli Konferans-3; Mark Freeston KDT Uygulamalrında Kapasite Geliştirme: Eğitim ve Süpervizyonda Kritik Noktalar Konferans-4; Michael Rosenbaum İnsanları Mutlu Etme Eğitimi: KDT Uygulamalarından Öğrenilebilecekler Konferans-5; Raymond W. Novaco Ağır Psikiyatrik Hastalığı Olan Kişilerde Öfke Denetimsizliği ve Tedavisi Konferans-6; Dominic Lam Bipolar Bozuklukta KDT: Bir Sonraki Adım Ne? Konferans-7; Antonio Pinto Şizofrenide KDT Uygulamaları: Çağdaş Yaklaşımlar2008-07-26
KOGNİTİF TERAPİ NEDİR?DernekKognitif terapi psikoloji ve psikopatoloji (ruhsal rahatsızlıklar) alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış çağdaş bir psikoterapidir.2008-07-26
KOGNİTİF TERAPİDE EV ÖDEVLERİNE UYUMU ARTTIRMAKNikolaos Kazantzis, Ph.D.Bu çalışma grubu, kognitif davranışçı terapide ev ödevlerinin kullanımı ile ilgili pratik eğitim vermek için düzenlenmiştir.2008-08-19
KRONİK YORGUNLUK SENDROMUDernekKronik yorgunluk sendromu nöropsikiyatrik, nöroendokrin, immünolojik, semptomlarla kendini gösteren, multisistemik tutulumlu, 6 aydan uzun süren, sakatlayıcı ve ağır bitkinlik ile karakterize, santral sinir sistemi işlev bozukluğudur.2008-07-26
Obsesif Kompulsif BozukluğuDernekBu kitapçık size rahatsızlığınızın tedavisi esnasında yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Öncelikle size bu rahatsızlık ve tedavisi konusunda bilgiler verilecek daha sonra da size yardımcı olacak yöntemler tanıtılacaktır.2008-07-20
PANİK ATAKDernekAniden başlayan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetlerine panik atak denir.2008-09-22
PSİKOTERAPİ EL KİTABIDoc. Dr. Mehmet Z. SungurPSİKOTERAPİ EL KİTABI: Bilişsel-Davranışçı Terapilerin Gelişim Öyküsü2008-07-26
SOSYAL FOBİNİN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİAhmet Dilsiz, Mehmet Z. SungurSOSYAL FOBİNİN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ2008-07-26
YEME BOZUKLUKLARINDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEDAVİFulya MANER, Agah AYDINBilişsel davranışçı tedavi bir durumu değerlendirme biçimine bağlı olarak farklı duygular ve davranışlar yaşanacağı kuramına dayanır. Yeme bozukluklarında yeme davranışı, biçim ve ağırlık ile aşırı zihinsel uğraşı söz konusudur.2008-09-07