Hakkımızda

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, Genel Merkezini Ankara´dan İstanbul´a taşımış ve yeni bir yapılanma süreci içine girmiştir. Bu süreçte temel amaç eğitim faaliyetlerini olabildiğince arttırmak ve üyelerimize günlük uygulamalarında gereksinme duydukları bilgi ve becerileri kazandırma doğrultusunda çesitli olanaklar sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için öncelikle üyelerimizle ilgili güncellenmiş bilgilere gereksinim vardır. Halen üyemiz olan meslektaşlarımızdan üyelik sayfamızı kullanarak, istenilen bilgileri güncellemelerini rica ediyoruz. Eğer derneğimizin yeni üyesi olmak istiyorsanız, yine aynı sayfayı kullanarak bilgilerinizi girebilirsiniz.

Yeni üyelik başvuruları dernek yönetim kurulunda değerlendirilecek ve üyelik işlemlerinin tamamlanması için gerekli evraklar kendilerine bildirilecektir.

Eski üyelerimizle ilgili bilgilerin güncellenmesi ve yeni üye adaylarının kabulünü izleyerek üyelerimiz arasında iletişimin daha iyi sağlanması yanısıra gerek ülkemizde gerekse Avrupa ve ABD´de bilişsel davranışçı terapiler konusunda yürütülen aktiviteler, çalışma grupları, sempozyum ve kongreler hakkında bilgi veren, olgu sunumları içeren elektronik bir bülten çıkartılacaktır. Üyelerimiz halen mevcut olan e-posta grubumuza dahil edilerek daha iyi bir haberleşme-tartışma ortamı sağlanacaktır.

Eski üyelerimizin ve yeni üye adaylarımızın çalışmalarında başarılar dileriz.

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD)

Yönetim Kurulu