Derneğin Amaçları

• KDTD Türkiye´de değişik bölgelerde kognitif davranışçı terapilerin klinik uygulama ve akreditasyonu için standartlar koymayı amaçlayan eğitim programları düzenler.

• Diğer ulusal ve uluslararası profesyonel organizasyonlarla işbirliği içinde kognitif davranışçı psikoterapistlerin haklarını korur ve gelişimleri için uğraş verir.

• Kognitif davranışçı terapilerle ilgili eğitim materyalleri ve bültenler yayımlar.
Kognitif davranışçı terapilerin klinik sorunlara uygulanan deneysel bir yaklaşım olarak bilimsel temellerinin gelişimi için araştırma kaynakları bulur.

• Üyelerinin eğitim düzeylerini yükseltmek için Türk ve yabancı profesyonellerle birlikte kognitif davranışçı terapilerle ilgili kurs, çalışma grupları, konferans, sempozyumlar organize eder.

• Kognitif Davranışçı Terapiye ilgiyi ve psikoterapi alanında işbirliğini arttırmak için ulusal psikiyatri kongre ve sempozyumlarında temsil eder.