Yönetim Kurulu

Başkan – Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur

Başkan Yardımcısı – Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu

Sekreter – Psikolog Dr. Burcu Sevim

Sayman – Uzm. Psikolog Gülçin Şenyuva

Üye – Uzm. Dr. Berk Murat Ergün

Üye – Yrd. Doç. Dr. Gülay Oğuz

Üye – Yrd. Doç Dr. Çağdaş Öykü Memiş