Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi

İstanbul, Türkiye

5 Kasım

https://www.kdtd.org.tr/2015/?p=davet2